Otevřený svět

Novinky a zajímavosti z celého světa

Ostatní

IB program Praha připraví vaše dítě na světové univerzity

Studium dětí je téma, které řeší každý rodič. IB program Praha na škole Park Lane International School dá vašim dětem potřebné vzdělání a schopnost vést vlastní samostudium v rámci přípravy na budoucí akademický život. Vzdělání v anglickém jazyce je přípravou na světové univerzity a budoucí podnikání.

Mezinárodní vzdělání na škole pro cizince

Schopnost domluvit se cizím jazykem by dnes měla být součástí každého studia. Doba se mění a práce v zahraničí nebo pro zahraniční klienty dnes není ničím výjimečným.

Celé studium probíhá v anglickém jazyce. Škola nabízí kvalitní informační a technické zázemí pro všestranný rozvoj. Sám pan ředitel Paul Ingarfield k tomu říká:

I když nás obklopují krásy doby dávno minulé, naším základním cílem je vychovávat samostatné, vynalézavé a zodpovědné občany globálního věku, kteří budou plně připraveni čelit výzvám a nárokům tohoto mladého století.” (parklane-is.cz)

Uvažujete o přihlášení svých dětí? Navštivte naše dny otevřených dveří a zeptejte se na vše, co vás zajímá ohledně přijímacího řízení.

IB program Praha stojí na pevných pilířích

IB program Praha na Park Lane International School není pouze školou pro cizince. Je navržen jak pro zahraniční, tak i české studenty. IB Diploma Programme stojí na několika pevných pilířích, které připraví studenty na zvolené univerzity.

  • Teorie vědění (Theory of Knowledge) – studenti jsou vedeni v rámci rozvoje komplexního vědění napříč jednotlivými akademickými disciplínami. Stěžejním bodem je zdravé kritické myšlení.

  • Rozšířená esej (Extended Essay) – student se věnuje během studia nezávislému výzkumu v rámci tématu, které je úzec spojené s jedním z Diploma Programme (DP) předmětů. Téma si volí podle svých zájmů s ohledem na budoucí studium.

  • Kreativita, aktivita, služba (Creativity, Activity, Service) – v poslední složce vstupuje do hry začlenění do společnosti. Snahou Park Lane není pouze vychovat úspěšné studenty, ale také kvalitní lidi, kteří budou přínosem pro své okolí po všech stránkách.

Hodí se IBDP pro studium na české vysoké škole?

Park Lane se sice profiluje jako mezinárodní škola pro přípravu studentů na světové univerzity, ale je také výbornou přípravou pro studium na české vysoké škole. Ve srovnání se studenty s klasickou českou maturitou mají naopak větší rozhled a více zodpovědnosti za získané znalosti. IB program Praha je již více než 50 let uznávanou institucí většiny světových univerzit.

Studenti si během studia na Park Lane International School ujasní, čemu se v budoucnu chtějí věnovat. Vysokou školu si vybírají s vědomím, co je na zvoleném oboru čeká.